Nasveti uporabnikom

Med najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na dobro stanje vašega instrumenta, spada  v prvi vrsti primerno okolje. Ker je klavir zaradi velike količine precizno vgrajenega lesa zelo občutljiv na spremembe temperature in vlage v zraku, priporočam, da se instrument postavlja v tak prostor, kjer bo imel čim bolj enakomerno temperaturo zraka (20-25°C) in vlago (50-60 % relativne zračne vlažnosti). Pomembno je tudi, da instrument ni izpostavljen direktni sončni svetlobi, grelnim telesom in prepihu.

Če je vlaga v prostoru neprimerna, je za to potrebno zagotoviti primerno napravo za zagotavljanje  enakomerne vlažnosti zraka. O tem se posvetujte z vašim uglaševalcem klavirja ali pianina,  ki vam bo najbolje svetoval, kako odpraviti te težave.

Instrument mora biti tudi redno vzdrževan, čiščen in uglašen. Velik sovražnik klavirjev so molji, ki se zelo radi zalezejo v volneni filc in narede nepopravljivo škodo na instrumentu. Zato je potrebno klavir redno čistiti, zunaj s sredstvi, ki so namenjena za čiščenje pohištva, notranjost pa zaradi možnosti poškodb prepustite svojemu uglaševalcu, ki bo najbolje vedel, kako in kaj. Pri starejših instrumentih, ki še niso lakirani s sintetičnimi laki, ne smemo uporabljati vode in alkohola.

Instrument naj bo redno uglašen, to pomeni, da ga je potrebno za ljubiteljsko igranje uglasiti najmanj enkrat na dve leti, najbolje ob koncu kurilne sezone, za poklicno rabo pa tudi večkrat letno, odvisno od zahtev stranke. Novi in obnovljeni instrumenti so nekaj časa potrebni pogostejšega servisiranja in uglaševanja, ker se morajo na novo vgrajeni materiali še prilagoditi. To obdobje lahko traja tudi do tri leta.

Transporti klavirjev so nemalokrat prava nočna mora lastnikov klavirjev. Nestrokovno prenašanje lahko pusti trajne posledice na glasbilu, že manjša poškodba lepega ohišja pa lahko krepko preseže stroške strokovne selitve.

Za podrobnejše nasvete glede nege in vzdrževanja se obrnite še na vašega uglaševalca.

face1